Udon bí đỏ Nhật Bản (tách muối)

105,000

còn 3 hàng

08 22 77 27 27