Các Mẹ Lưu Ý Nhé:

  1. Thời gian giao hàng : 9h -12h sáng
  2. Đơn hàng đặt trước 18h mỗi ngày, sẽ được giao vào ngay sáng hôm sau.
  3. Đơn hàng đặt sau 18h mỗi ngày, sẽ được tính vào ngày kế tiếp

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng