Rau 28 – Nấu nước Dashi

19,000

        Thành Phần

  • Dứa
  • Hành Tây
  • Bắp Mỹ
  • Bí Ngòi
Danh mục: