Rau 17

15,000

        Thành Phần

  • Cải Bó Xôi
  • Hạt Sen
  • Khoai Mật
Danh mục: