Xương ống bò Mỹ cắt khúc (~600gr)

61,000

Danh mục:
08 22 77 27 27