Xương ống bò Mỹ cắt khúc (~600gr)

61,000

Danh mục: