Set chè tuyết yến khô tự nấu

55,000

1 set có thể nấu được 4 chén chè, bao gồm:

  • Tuyết yến
  • Bồ mễ
  • Nhãn nhục
  • Nấm tuyết
  • Kỉ tử
  • Táo đỏ
  • Hạt Chia

Độ ngọt các mẹ tự nêm theo khẩu vị.

Danh mục:
08 22 77 27 27