Gạo Séng Cù xát dối (1kg)

50,000 30,000

Tỉ lệ gạo nước 1:3