Combo- Cháo đùi gà 01

32,000

        Thành Phần

  • Đùi Gà
  • Đậu Gà
  • Đậu Cúc Trắng
  • Hạt Sen
  • Kỷ Tử