Chè tuyết yến táo đỏ mix nhựa đào (~100ml)

25,000 15,000

Thành phần: tuyết yến, táo đỏ, nhựa đào, kỉ tử, đường phèn.

Hết hàng

Danh mục:
08 22 77 27 27