Combo- Cháo Tim Heo

28,500

THÀNH PHẦN

TIM HEO 50gr

Bông Cải Xanh – Bí Đỏ – Đậu Cúc

Danh mục:
08 22 77 27 27