Combo- Cháo Cá Rô Đồng 01

41,000

THÀNH PHẦN

CÁ RÔ NGUYÊN CON
Cải Ngọt – Khoai Môn – Đậu Hà Lan