Combo- Cháo Cá Mó Xanh 01

55,000

        Thành Phần

  • Cá Mó – 100gr
  • Đậu Que
  • Su Su
  • Đậu Cúc
Danh mục:
08 22 77 27 27