BLW-M 4 – Mực Xào- Canh Cá Tầm

120,000

Cách bảo quản :

  • Vỉ rau để ngăn mát
  • Thịt tươi sống để ngăn đông