TẶNG MẸ
TRỌN BỘ THỰC ĐƠN ĂN DẶM 

Không chỉ là mẫu hay gợi ý, tài liệu này hướng dẫn cụ thể mỗi bữa, mỗi ngày cho mẹ luôn ạ.

Nội Dung Chính Gồm:

1. Thực đơn và CÁCH CHẾ BIẾN cho từng tháng tuổi, và từng phương pháp ăn dặm cụ thể

2. Hướng dẫn tính khối lượng nguyên liệu

3. Cách Tăng Thô, Sử Dụng Gia Vị trong từng giai đoạn

Hy vọng đây sẽ là hành trang hữu ích, đồng hành cùng mẹ trong suốt hành trình nuôi con ăn dặm  


Mẹ Xem Sách Thực Đơn Tại Đây Ạ

ĂN DẶM KIỂU NHẬT

Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé 6 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé 7 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé 8 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé 9 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Kiểu Nhật Cho Bé 10-24 Tháng

ĂN DẶM BLW

Thực Đơn Ăn Dặm BLW Cho Bé 6 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm BLW Cho Bé 7 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm BLW Cho Bé 8 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm BLW Cho Bé 9 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm BLW Cho Bé 10-24 Tháng

ĂN DẶM TRUYỀN THỐNG

Thực Đơn Ăn Dặm Truyền Thống Cho Bé 6 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Truyền Thống Cho Bé 7 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Truyền Thống Cho Bé 8 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Truyền Thống Cho Bé 9 Tháng

Thực Đơn Ăn Dặm Truyền Thống Cho Bé 10-24 Tháng


Đọc tiếp

Chat với siêu thị ăn dặm